Hotline

028-3811-0846

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Tản nhiệt

NZXT Kraken Elite 360 RGB White

NZXT

Kraken Elite 360 RGB White

8.650.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Elite 360 RGB Black

NZXT

Kraken Elite 360 RGB Black

8.650.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Elite 280 RGB White

NZXT

Kraken Elite 280 RGB White

7.850.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Elite 280 RGB Black

NZXT

Kraken Elite 280 RGB Black

7.850.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Elite 240 RGB White

NZXT

Kraken Elite 240 RGB White

6.950.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Elite 240 RGB Black

NZXT

Kraken Elite 240 RGB Black

6.950.000 ₫

Mới

NZXT Kraken 360 RGB White

NZXT

Kraken 360 RGB White

6.150.000 ₫

Mới

NZXT Kraken 360 RGB Black

NZXT

Kraken 360 RGB Black

6.150.000 ₫

Mới

NZXT Kraken 280 RGB White

NZXT

Kraken 280 RGB White

4.950.000 ₫

Mới

NZXT Kraken 280 RGB Black

NZXT

Kraken 280 RGB Black

4.950.000 ₫

Mới

NZXT Kraken 240 RGB White

NZXT

Kraken 240 RGB White

4.350.000 ₫

Mới

NZXT Kraken 240 RGB Black

NZXT

Kraken 240 RGB Black

4.350.000 ₫

Mới

Xem thêm