Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Tản nhiệt

NZXT AER RGB 2 TRIPLE STARTER 120MM

NZXT

AER RGB 2 TRIPLE STARTER 120MM

3.790.000 ₫

Mới

NZXT AER RGB 2 TWIN STARTER 120MM

NZXT

AER RGB 2 TWIN STARTER 120MM

2.890.000 ₫

Mới

NZXT AER RGB 2 SINGLE 120MM

NZXT

AER RGB 2 SINGLE 120MM

870.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Water Cooler X53

NZXT

Kraken Water Cooler X53

3.460.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Water Cooler X63

NZXT

Kraken Water Cooler X63

4.000.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Water Cooler X73

NZXT

Kraken Water Cooler X73

4.800.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Water Cooler Z63

NZXT

Kraken Water Cooler Z63

6.670.000 ₫

Mới

NZXT Kraken Water Cooler Z73

NZXT

Kraken Water Cooler Z73

7.480.000 ₫

Mới

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync

Thermaltake

Water 3.0 120 ARGB Sync

1.990.000 ₫

Mới

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Thermaltake

Water 3.0 240 ARGB Sync

2.690.000 ₫

Mới

Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync

Thermaltake

Water 3.0 360 ARGB Sync

3.450.000 ₫

Mới

Gigabyte Aorus ATC800

Gigabyte

Aorus ATC800

2.590.000 ₫

Mới

Xem thêm