Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

RAM

Corsair Vengeance SODIMM 3200 C22 16GB (1x16GB)

Corsair

Vengeance SODIMM 3200 C22 16GB (1x16GB)

1.500.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB RS 3600 32GB (2x16GB)

Corsair

Vengeance RGB RS 3600 32GB (2x16GB)

3.550.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB RS 3600 64GB (2x32GB)

Corsair

Vengeance RGB RS 3600 64GB (2x32GB)

7.090.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB RS 3200 64GB (2x32GB)

Corsair

Vengeance RGB RS 3200 64GB (2x32GB)

6.890.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance LPX C40 5200 32GB (2x16GB) DDR5 Black

Corsair

Vengeance LPX C40 5200 32GB (2x16GB) DDR5 Black

4.990.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance LPX C36 5600 32GB (2x16GB) DDR5 Black

Corsair

Vengeance LPX C36 5600 32GB (2x16GB) DDR5 Black

5.790.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Plat RGB C40 5200 32GB (2x16GB) DDR5 BLK

Corsair

Dominator Plat RGB C40 5200 32GB (2x16GB) DDR5 BLK

6.290.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Plat RGB C36 5600 32GB (2x16GB) DDR5 BLK

Corsair

Dominator Plat RGB C36 5600 32GB (2x16GB) DDR5 BLK

6.990.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Plat RGB C36 5600 32GB (2x16GB) DDR5 WHT

Corsair

Dominator Plat RGB C36 5600 32GB (2x16GB) DDR5 WHT

6.990.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Plat RGB C36 6200 32GB (2x16GB) DDR5 BLK

Corsair

Dominator Plat RGB C36 6200 32GB (2x16GB) DDR5 BLK

11.190.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Plat RGB C40 5200 64GB (2x32GB) DDR5 BLK

Corsair

Dominator Plat RGB C40 5200 64GB (2x32GB) DDR5 BLK

10.190.000 ₫

Mới

Adata XPG Spectrix D60G 16GB (1x16GB) 3200 DDR4

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB (1x16GB) 3200 DDR4

2.000.000 ₫

Mới

Xem thêm