Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

RAM

Adata XPG Spectrix D60G 32GB (2x16GB) Bus 3600 DDR4

Adata

XPG Spectrix D60G 32GB (2*16GB) Bus 3600 DDR4

5.300.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB Bus 3600 TUNGSTEN Grey DDR4

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB Bus 3600 TUNGSTEN Grey DDR4

2.650.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 4133 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 4133 DDR4

3.950.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 3600 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 3600 DDR4

2.750.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D50 16GB Bus 3200 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D50 16GB Bus 3200 DDR4 TUNGSTEN GREY

2.350.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D50 8GB Bus 3200 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D50 8GB Bus 3200 DDR4 TUNGSTEN GREY

1.150.000 ₫

Mới

ADATA XPG Gammix D10 16GB Bus 3000 DDR4

Adata

XPG Gammix D10 16GB Bus 3000 DDR4

1.850.000 ₫

Mới

ADATA XPG Gammix D10 8GB Bus 3000 DDR4

Adata

XPG Gammix D10 8GB Bus 3000 DDR4

950.000 ₫

Mới

Antec Katana DDR4 16GB Bus 3200 C16 RGB

Antec

Katana DDR4 16GB Bus 3200 C16

2.450.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance LPX 3000 C16 16GB Black (1*16GB )

Corsair

Vengeance LPX 3000 C16 16GB Black (1*16GB)

1.790.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Platinum RGB 3200 C16 32GB Black (2*16)

Corsair

Dominator Platinum RGB 3200 C16 32GB Black (2*16)

5.490.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB Pro 3200 C16 32GB Black (2*16GB)

Corsair

Vengeance RGB Pro 3200 C16 32GB Black (2*16GB)

4.150.000 ₫

Mới

Xem thêm