Hotline

028-3811-0846

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

AMD Ryzen 3 4300G (4.0 GHz, 4 Nhân, 8 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 3 4300G (4.0 GHz, 4 Nhân, 8 Luồng, AM4)

2.490.000 ₫
4 %

Mới

AMD Ryzen 7 7800X3D (5.0 GHz, 8 Nhân, 16 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 7 7800X3D (5.0 GHz, 8 Nhân, 16 Luồng, AM5)

12.200.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 4600G (3.7GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 5 4600G (3.7GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

2.790.000 ₫
7 %

Mới

AMD Ryzen 9 7950X3D (5.7 GHz, 16 Nhân, 32 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 9 7950X3D (5.7 GHz, 16 Nhân, 32 Luồng, AM5)

19.000.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 9 7900X3D (5.6 GHz, 12 Nhân, 24 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 9 7900X3D (5.6 GHz, 12 Nhân, 24 Luồng, AM5)

15.300.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 5500 (4.2GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 5 5500 (4.2GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

2.550.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 5600 (4.4GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 5 5600 (4.4GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

3.800.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 5600G (4.4GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 5 5600G (4.4GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

3.600.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 5600X (4.6GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 5 5600X (4.6GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM4)

4.900.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 7600X (5.3 GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 5 7600X (5.3 GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM5)

6.690.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 5 7600 (5.1GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 5 7600 (5.1GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM5)

5.700.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 7 5700G (4.6GHz, 8 Nhân, 16 Luồng, AM4)

AMD

Ryzen 7 5700G (4.6GHz, 8 Nhân, 16 Luồng, AM4)

5.300.000 ₫

Mới

Xem thêm