Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Seagate HDD Barracuda 1TB 5400RPM (Laptop)

Seagate

HDD Barracuda 1TB 5400RPM (Laptop)

1.250.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 1TB 7200RPM

Seagate

HDD Barracuda 1TB 7200RPM

1.000.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 2TB 7200RPM

Seagate

HDD Barracuda 2TB 7200RPM

1.550.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 3TB 5400RPM

Seagate

HDD Barracuda 3TB 5400RPM

2.350.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 4TB 5400RPM

Seagate

HDD Barracuda 4TB 5400RPM

3.150.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Slim 1TB (Black)

Seagate

HDD Backup Plus Slim 1TB (Black)

1.650.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Slim 1TB (Blue)

Seagate

HDD Backup Plus Slim 1TB (Blue)

1.650.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Slim 1TB (Red)

Seagate

HDD Backup Plus Slim 1TB (Red)

1.650.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Slim 2TB (Black)

Seagate

HDD Backup Plus Slim 2TB (Black)

2.750.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Slim 2TB (Blue)

Seagate

HDD Backup Plus Slim 2TB (Blue)

2.750.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (Black)

Seagate

HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (Black)

1.850.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (White)

Seagate

HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (White)

1.850.000 ₫

Mới

Xem thêm