Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Plextor PX-256M9PEG SSD 256GB

Plextor

PX-256M9PEG SSD 256GB

1.470.000 ₫

Mới

Plextor PX-512M9PEG SSD 512GB

Plextor

PX-512M9PEG SSD 512GB

2.180.000 ₫

Mới

Plextor PX-1TM9PEG SSD 1TB

Plextor

PX-1TM9PEG SSD 1TB

4.290.000 ₫

Mới

Zadak Moab M.2 RGB Heat Spreader

Zadak

Moab M.2 RGB Heat Spreader

750.000 ₫

Mới

ZADAK Moab Aura RGB 3000 16GB ( 2*8GB )

Zadak

Moab Aura RGB 3000 16GB ( 2*8GB )

2.150.000 ₫

Mới

ZADAK Shield RGB 3000 16GB ( 2*8GB )

Zadak

Shield RGB 3000 16GB ( 2*8GB )

3.190.000 ₫

Mới

ZADAK Shield RGB 4266 16GB ( 2*8GB )

Zadak

Shield RGB 4266 16GB ( 2*8GB )

4.100.000 ₫

Mới

ZADAK Shield DC RGB 3000 64GB (2*32GB)

Zadak

Shield DC RGB 3000 64GB (2*32GB)

20.680.000 ₫

Mới

Zadak MOAB II

Zadak

MOAB II ( Only Case + Water Custom )

23.500.000 ₫

Mới

Plextor SSD M9Pe(Y) 256GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 256GB

3.990.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 512GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 512GB

6.890.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 1TB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 1TB

11.990.000 ₫