Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Plextor PX-256M9PEG SSD 256GB

Plextor

PX-256M9PEG SSD 256GB

1.470.000 ₫

Mới

Plextor PX-512M9PEG SSD 512GB

Plextor

PX-512M9PEG SSD 512GB

2.180.000 ₫

Mới

Plextor PX-1TM9PEG SSD 1TB

Plextor

PX-1TM9PEG SSD 1TB

4.290.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 250GB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 250GB (2019)

1.950.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB (2019)

2.950.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 1TB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 1TB (2019)

5.500.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB (2019)

10.490.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Pro M2 512GB

Samsung

970 Pro M2 512GB

4.150.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Pro M.2 1TB

Samsung

970 Pro M.2 1TB

7.500.000 ₫

Mới

Plextor SSD M9Pe(Y) 256GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 256GB

3.990.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 512GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 512GB

6.890.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 1TB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 1TB

11.990.000 ₫