Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Plextor PX-256M9PEG SSD 256GB

Plextor

PX-256M9PEG SSD 256GB

1.470.000 ₫

Mới

Plextor PX-512M9PEG SSD 512GB

Plextor

PX-512M9PEG SSD 512GB

2.180.000 ₫

Mới

Plextor PX-1TM9PEG SSD 1TB

Plextor

PX-1TM9PEG SSD 1TB

4.290.000 ₫

Mới

Palit GTX 1650 Dual 4GB

Palit

GTX 1650 Dual 4GB

4.090.000 ₫

Mới

Palit GTX 1660 Dual 6GB

Palit

GTX 1660 Dual 6GB

5.790.000 ₫

Mới

Palit RTX 2060 StormX 6GB

Palit

RTX 2060 StormX 6GB

8.990.000 ₫

Mới

Palit RTX 2060 Gamingpro OC 6GB

Palit

RTX 2060 Gamingpro OC 6GB

9.490.000 ₫

Mới

Plextor SSD M9Pe(Y) 256GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 256GB

3.990.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 512GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 512GB

6.890.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 1TB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 1TB

11.990.000 ₫