Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Xigmatek X-Power II 450 400w

Xigmatek

X-Power II 450 400w

690.000 ₫

Mới

Xigmatek Sirocon III

Xigmatek

Sirocon III

890.000 ₫

Mới

Xigmatek Zeus-M Spectrum

Xigmatek

Zeus-M Spectrum

2.390.000 ₫
Xigmatek Zeus-M Queen Spectrum

Xigmatek

Zeus-M Queen Spectrum

2.490.000 ₫

Mới

Xigmatek Zeus Spectrum

Xigmatek

Zeus Spectrum

2.990.000 ₫

Mới

Plextor PX-256M9PEG SSD 256GB

Plextor

PX-256M9PEG SSD 256GB

1.470.000 ₫

Mới

Plextor PX-512M9PEG SSD 512GB

Plextor

PX-512M9PEG SSD 512GB

2.180.000 ₫

Mới

Plextor PX-1TM9PEG SSD 1TB

Plextor

PX-1TM9PEG SSD 1TB

4.290.000 ₫

Mới

Xigmatek Scorpio TG

Xigmatek

Scorpio TG

690.000 ₫

Mới

Xigmatek Galaxy II Essential - AX120 (Pack)

Xigmatek

Galaxy II Essential - AX120 (Pack)

690.000 ₫

Mới

Xigmatek Galaxy II Elite - AY120 (Pack)

Xigmatek

Galaxy II Elite - AY120 (Pack)

690.000 ₫

Mới

Xem thêm