Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Plextor PX-256M9PEG SSD 256GB

Plextor

PX-256M9PEG SSD 256GB

1.470.000 ₫

Mới

Plextor PX-512M9PEG SSD 512GB

Plextor

PX-512M9PEG SSD 512GB

2.180.000 ₫

Mới

Plextor PX-1TM9PEG SSD 1TB

Plextor

PX-1TM9PEG SSD 1TB

4.290.000 ₫

Mới

Seasonic S12III 500W

Seasonic

S12III 500W

1.500.000 ₫

Mới

Seasonic S12III 650W

Seasonic

S12III 650W

1.900.000 ₫

Mới

PSU Seasonic M12II Evo 620W

Seasonic

M12II 620 Evo

2.060.000 ₫
PSU Seasonic M12II Evo 750W

Seasonic

M12II 750 Evo

2.660.000 ₫
PSU Seasonic Focus Plus FX- 850

Seasonic

Focus Plus FX 850

3.590.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 256GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 256GB

3.990.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 512GB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 512GB

6.890.000 ₫
Plextor SSD M9Pe(Y) 1TB

Plextor

SSD M9Pe(Y) 1TB

11.990.000 ₫