Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

NZXT HUE 2 AMBIENT ( 27" - 35" )

NZXT

HUE 2 AMBIENT ( 27" - 35" )

2.790.000 ₫

Mới

NZXT HUE 2 AMBIENT ( 21" - 25" )

NZXT

HUE 2 AMBIENT ( 21" - 25" )

2.590.000 ₫
NZXT AER RGB 2 TRIPLE STARTER 120MM

NZXT

AER RGB 2 TRIPLE STARTER 120MM

3.790.000 ₫

Mới

NZXT AER RGB 2 TWIN STARTER 120MM

NZXT

AER RGB 2 TWIN STARTER 120MM

2.890.000 ₫

Mới

NZXT AER RGB 2 SINGLE 120MM

NZXT

AER RGB 2 SINGLE 120MM

870.000 ₫

Mới

NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit

NZXT

HUE 2 RGB Lighting Kit

1.900.000 ₫

Mới

NZXT H510 Matte Black

NZXT

H510 Matte Black

1.890.000 ₫

Mới

NZXT H510 Matte Black Red

NZXT

H510 Matte Black Red

1.890.000 ₫

Mới

NZXT H510 Matte White

NZXT

H510 Matte White

1.890.000 ₫

Mới

NZXT H510i Matte Black

NZXT

H510i Matte Black

2.560.000 ₫

Mới

NZXT H510i Matte Black Red

NZXT

H510i Matte Black Red

2.560.000 ₫

Mới

NZXT H510i Matte White

NZXT

H510i Matte White

2.560.000 ₫

Mới

Xem thêm