Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB Bus 3600 TUNGSTEN Grey DDR4

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB Bus 3600 TUNGSTEN Grey DDR4

2.650.000 ₫

Mới

ADATA XPG AS40G 1TB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 1TB M.2 PCIe

4.390.000 ₫

Mới

ADATA XPG AS40G 512GB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 512GB M.2 PCIe

2.400.000 ₫

Mới

ADATA XPG AS40G 256GB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 256GB M.2 PCIe

1.690.000 ₫

Mới

ADATA SU650 480GB M.2 Sata

Adata

SU650 480GB M.2 Sata

1.950.000 ₫

Mới

ADATA SU650 240GB M.2 Sata

Adata

SU650 240GB M.2 Sata

950.000 ₫

Mới

SU650 120GB M.2 Sata

Adata

SU650 120GB M.2 Sata

590.000 ₫

Mới

ADATA SX6000 512GB M.2 PCIe

Adata

SX6000 512GB M.2 PCIe

2.190.000 ₫

Mới

ADATA SX6000 256GB M.2 PCIe

Adata

SX6000 256GB M.2 PCIe

1.290.000 ₫

Mới

ADATA SX6000 128GB M.2 PCIe

Adata

SX6000 128GB M.2 PCIe

790.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 4133 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 4133 DDR4

3.950.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 3600 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 3600 DDR4

2.750.000 ₫

Mới

Xem thêm