Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 250GB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 250GB (2019)

1.950.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB (2019)

2.950.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 1TB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 1TB (2019)

5.500.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB (2019)

10.490.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Pro M2 512GB

Samsung

970 Pro M2 512GB

4.150.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Pro M.2 1TB

Samsung

970 Pro M.2 1TB

7.500.000 ₫

Mới