Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Adata XPG Spectrix D60G 32GB (2x16GB) Bus 3600 DDR4

Adata

XPG Spectrix D60G 32GB (2*16GB) Bus 3600 DDR4

5.300.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB Bus 3600 TUNGSTEN Grey DDR4

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB Bus 3600 TUNGSTEN Grey DDR4

2.650.000 ₫

Mới

ADATA XPG AS40G 1TB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 1TB M.2 PCIe

4.390.000 ₫

Mới

ADATA XPG AS40G 512GB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 512GB M.2 PCIe

2.400.000 ₫

Mới

ADATA XPG AS40G 256GB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 256GB M.2 PCIe

1.690.000 ₫

Mới

ADATA SU650 480GB M.2 Sata

Adata

SU650 480GB M.2 Sata

1.950.000 ₫

Mới

ADATA SU650 240GB M.2 Sata

Adata

SU650 240GB M.2 Sata

950.000 ₫

Mới

SU650 120GB M.2 Sata

Adata

SU650 120GB M.2 Sata

590.000 ₫

Mới

ADATA SX6000 512GB M.2 PCIe

Adata

SX6000 512GB M.2 PCIe

2.190.000 ₫

Mới

ADATA SX6000 256GB M.2 PCIe

Adata

SX6000 256GB M.2 PCIe

1.290.000 ₫

Mới

ADATA SX6000 128GB M.2 PCIe

Adata

SX6000 128GB M.2 PCIe

790.000 ₫

Mới

ADATA XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 4133 DDR4 TUNGSTEN GREY RGB

Adata

XPG Spectrix D60G 16GB ( 2*8GB) Bus 4133 DDR4

3.950.000 ₫

Mới

Xem thêm