Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Zotac Gaming RTX 2060 6GB GDDR6

Zotac

Gaming RTX 2060 6GB GDDR6

8.990.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3080 Ti AMP Holo 12GB

Zotac

Gaming RTX 3080 Ti AMP Holo 12GB

54.990.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3060 Twin Edge OC 12GB

Zotac

Gaming RTX 3060 Twin Edge OC 12GB

20.000.000 ₫

Mới

Zotac Gaming GTX 1650 AMP Core 4GB DDR6

Zotac

Gaming GTX 1650 AMP Core 4GB DDR6

7.000.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3070 Twin Edge OC 8GB White Edition

Zotac

Gaming RTX 3070 Twin Edge OC 8GB White Edition

39.990.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3080 Trinity OC 10GB White Edition

Zotac

Gaming RTX 3080 Trinity OC 10GB White Edition

60.000.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3070 Twin Edge OC 8GB

Zotac

Gaming RTX 3070 Twin Edge OC 8GB

39.990.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3080 AMP Holo 10GB

Zotac

Gaming RTX 3080 AMP Holo 10GB

60.000.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3070 Twin Edge 8GB

Zotac

Gaming RTX 3070 Twin Edge 8GB

39.990.000 ₫

Mới

Zotac Gaming RTX 3080 Trinity OC 10GB

Zotac

Gaming RTX 3080 Trinity OC 10GB

60.000.000 ₫

Mới