Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Adata XPG LANCER 32GB (2x16GB) 5200 DDR5 Black

Adata

XPG LANCER 32GB (2x16GB) 5200 DDR5 Black

5.990.000 ₫

Mới

Adata XPG LANCER RGB 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 Black

Adata

XPG LANCER RGB 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 Black

6.990.000 ₫

Mới

Adata XPG Gammix D20 16GB (1x16G) 3200 DDR4 Grey

Adata

XPG Gammix D20 16GB (1x16G) 3200 DDR4 Grey

1.500.000 ₫

Mới

Adata XPG Spectrix D50 16GB (2x8G) 3600 ROG-CERTIFIED

Adata

XPG Spectrix D50 16GB (2x8G) 3600 ROG-CERTIFIED

2.590.000 ₫

Mới

Adata XPG Gammix D10 16GB (1x16G) 3200 DDR4 Red

Adata

XPG Gammix D10 16GB (1x16G) 3200 DDR4 Red

1.500.000 ₫

Mới

Adata XPG Gammix D10 8GB (1x8G) 3200 DDR4 Black

Adata

XPG Gammix D10 8GB (1x8G) 3200 DDR4 Black

800.000 ₫

Mới

Adata XPG Gammix D10 8GB (1x8G) 3200 DDR4 Red

Adata

XPG Gammix D10 8GB (1x8G) 3200 DDR4 Red

800.000 ₫

Mới

Adata XPG Gammix D10 16GB (2x8G) 3200 DDR4 Red

Adata

XPG Gammix D10 16GB (2x8G) 3200 DDR4 Red

1.500.000 ₫

Mới

Adata XPG Spectrix D50 8GB (1x8G) 3200 DDR4 White RGB

Adata

XPG Spectrix D50 8GB (1x8G) 3200 DDR4 White RGB

950.000 ₫

Mới

Adata XPG AS40G 1TB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 1TB M.2 PCIe

4.000.000 ₫

Mới

Adata XPG AS40G 512GB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 512GB M.2 PCIe

1.890.000 ₫

Mới

Adata XPG AS40G 256GB M.2 PCIe

Adata

XPG AS40G 256GB M.2 PCIe

990.000 ₫

Mới

Xem thêm