Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

NZXT F120 RGB Black Single

NZXT

F120 RGB Black Single

550.000 ₫

Mới

NZXT F120 RGB White Single

NZXT

F120 RGB White Single

550.000 ₫

Mới

NZXT F120 RGB Black Triple

NZXT

F120 RGB Black Triple

1.980.000 ₫

Mới

NZXT F120 RGB White Triple

NZXT

F120 RGB White Triple

1.980.000 ₫

Mới

NZXT F140 RGB Black Single

NZXT

F140 RGB Black Single

620.000 ₫

Mới

NZXT F140 RGB White Single

NZXT

F140 RGB White Single

620.000 ₫

Mới

NZXT F140 RGB Black Twin

NZXT

F140 RGB Black Twin

1.560.000 ₫

Mới

NZXT F140 RGB White Twin

NZXT

F140 RGB White Twin

1.560.000 ₫

Mới

NZXT Internal USB Hub - Gen 3

NZXT

Internal USB Hub - Gen 3

550.000 ₫

Mới

NZXT RGB - Fan Controller

NZXT

RGB - Fan Controller

750.000 ₫

Mới

NZXT N7 Z790 Black

NZXT

N7 Z790 Black

7.650.000 ₫

Mới

NZXT N7 Z790 White

NZXT

N7 Z790 White

7.650.000 ₫

Mới

Xem thêm