Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Intel Core™ i7-12700F Processor (25M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i7-12700F Processor (25M, up to 4.90 GHz)

8.990.000 ₫
10 %

Mới

Intel Core™ i7-12700 Processor (25M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i7-12700 Processor (25M, up to 4.90 GHz)

9.490.000 ₫
10 %

Mới

Intel Core™ i3-12100 Processor (12M, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i3-12100 Processor (12M, up to 4.30 GHz)

3.990.000 ₫
11 %

Mới

Intel Core™ i3-12100F Processor (12M, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i3-12100F Processor (12M, up to 4.30 GHz)

2.990.000 ₫
14 %

Mới

Intel Core™ i5-12400 Processor (18M, up to 4.40 GHz)

Intel

Core™ i5-12400 Processor (18M, up to 4.40 GHz)

5.990.000 ₫
8 %

Mới

Intel Core™ i5-12400F Processor (18M, up to 4.40 GHz)

Intel

Core™ i5-12400F Processor (18M, up to 4.40 GHz)

4.990.000 ₫
9 %

Mới

Intel Core™ i9-12900K Processor (30M, up to 5.20 GHz)

Intel

Core™ i9-12900K Processor (30M, up to 5.20 GHz)

16.990.000 ₫
11 %

Mới

Intel Core™ i5-12600K Processor (20M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i5-12600K Processor (20M, up to 4.90 GHz)

7.490.000 ₫
17 %

Mới

Intel Core™ i7-12700K Processor (25M, up to 5.00 GHz)

Intel

Core™ i7-12700K Processor (25M, up to 5.00 GHz)

11.990.000 ₫
8 %

Mới

Intel Core™ i7-12700KF Processor (25M, up to 5.00 GHz)

Intel

Core™ i7-12700KF Processor (25M, up to 5.00 GHz)

11.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-12900KF Processor (30M, up to 5.20 GHz)

Intel

Core™ i9-12900KF Processor (30M, up to 5.20 GHz)

17.990.000 ₫

Mới