Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Linh kiện

GSkill Ripjaws 2800 C17 8GB (1*8GB)

GSkill

Ripjaws 2800 C17 8GB (1*8GB)

1.300.000 ₫

Mới

GSkill Trident Z RGB 3000 C16 8GB (1*8GB)

GSkill

Trident Z RGB 3000 C16 8GB (1*8GB)

1.700.000 ₫

Mới

GSkill Trident Z RGB 3000 C16 16GB (1*16GB)

GSkill

Trident Z RGB 3000 C16 16GB (1*16GB)

2.800.000 ₫

Mới

GSkill Trident Royal RGB Gold 3000 C16 8GB (1*8GB)

GSkill

Trident Royal RGB Gold 3000 C16 8GB (1*8GB)

2.150.000 ₫

Mới

GSkill Trident Royal RGB Silver 3000 C16 8GB (1*8GB)

GSkill

Trident Royal RGB Silver 3000 C16 8GB (1*8GB)

2.150.000 ₫

Mới

GSkill Ripjaws 2400 C16 8GB (1*8GB Laptop)

GSkill

Ripjaws 2400 C16 8GB (1*8GB Laptop)

2.000.000 ₫

Mới

GSkill Ripjaws 2400 C16 16GB (1*16GB Laptop)

GSkill

Ripjaws 2400 C16 16GB (1*16GB Laptop)

3.000.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB Pro 3000 C15 16GB White (2*8GB)

Corsair

Vengeance RGB Pro 3000 C15 16GB White (2*8GB)

3.500.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB Pro 3000 C15 16GB Black (2*8GB)

Corsair

Vengeance RGB Pro 3000 C15 16GB Black (2*8GB)

3.500.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB Pro 3200 C16 16GB Black (2*8GB)

Corsair

Vengeance RGB Pro 3200 C16 16GB Black (2*8GB)

4.400.000 ₫

Mới

Corsair Vengeance RGB Pro 3200 C16 16GB White (2*8GB)

Corsair

Vengeance RGB Pro 3200 C16 16GB White (2*8GB)

4.400.000 ₫

Mới

Corsair Dominator Platinum RGB 3000 C15 16GB Black (2*8GB)

Corsair

Dominator Platinum RGB 3000 C15 16GB Black (2*8GB)

4.500.000 ₫

Mới

Xem thêm