Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Linh kiện

MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio

MSI

RTX 2070 Super Gaming X Trio

17.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-9800X Processor (16.5M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i7-9800X Processor (16.5M, up to 4.50 GHz)

18.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9820X Processor (16,5M, up to 4.20 GHz)

Intel

Core™ i9-9820X Processor (16,5M, up to 4.20 GHz)

24.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

27.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

38.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

Intel

Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

55.000.000 ₫

Mới

Bộ đèn thông minh Nanoleaf Canvas Smart Kit (9 Panels)

Nanoleaf

Bộ đèn thông minh Canvas Smart Kit (9 Panels)

6.990.000 ₫

Mới

Bộ đèn thông minh Nanoleaf Aurora Rhythm (9 Panels)

Nanoleaf

Bộ đèn thông minh Aurora Rhythm (9 Panels)

6.500.000 ₫

Mới

Nanoleaf Canvas Expansion Pack (4 Panels)

Nanoleaf

Canvas Expansion Pack (4 Panels)

2.100.000 ₫

Mới

Nanoleaf Aurora Rhythm Expansion Pack (3 Panels)

Nanoleaf

Aurora Rhythm Expansion Pack (3 Panels)

1.500.000 ₫

Mới

Nanoleaf Remote

Nanoleaf

Remote

1.500.000 ₫

Mới

Apacer Panther 240GB (Sata 2.5)

Apacer

Panther 240GB (Sata 2.5)

700.000 ₫
Xem thêm