Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Intel

Máy Tính

Intel Core™ i9-10900X Processor (19.25M Cache,3.70 GHz)

Intel

Core™ i9-10900X Processor (19.25M Cache,3.70 GHz)

16.490.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

14.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

22.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

Intel

Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

28.000.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

Intel

Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

2.400.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

Intel

Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

3.900.000 ₫

Mới

Xem thêm