Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Intel

Máy Tính

Intel Core™ i7-9800X Processor (16.5M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i7-9800X Processor (16.5M, up to 4.50 GHz)

18.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9820X Processor (16,5M, up to 4.20 GHz)

Intel

Core™ i9-9820X Processor (16,5M, up to 4.20 GHz)

24.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

27.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

38.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

Intel

Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

55.000.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

Intel

Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

3.000.000 ₫

Mới

Xem thêm