Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

HDD / SSD

Seagate HDD Backup Plus Slim 2TB (Red)

HDD Backup Plus Slim 2TB (Red)

2.750.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (Black)

Seagate

HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (Black)

1.850.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (White)

Seagate

HDD Backup Plus Ultra Touch 1TB (White)

1.850.000 ₫

Mới

Seagate HDD Backup Plus Ultra Touch 2TB (Black)

Seagate

HDD Backup Plus Ultra Touch 2TB (Black)

2.950.000 ₫

Mới

Seagate SSD One Touch 500GB (Black)

Seagate

SSD One Touch 500GB (Black)

2.750.000 ₫

Mới

Seagate SSD Fast 500GB (Black)

Seagate

SSD Fast 500GB (Black)

2.950.000 ₫

Mới

Seagate SSD Fast 1TB (Black)

Seagate

SSD Fast 1TB (Black)

5.450.000 ₫

Mới

Seagate SSD Fast 2TB (Black)

Seagate

SSD Fast 2TB (Black)

11.750.000 ₫

Mới

Western Digital SSD Blue SN500 250GB M.2 NVMe

Western Digital

SSD Blue SN500 250GB M.2 NVMe

1.300.000 ₫

Mới

Western Digital SSD Blue SN500 500GB M.2 NVMe

Western Digital

SSD Blue SN500 500GB M.2 NVMe

1.790.000 ₫

Mới

Western Digital SSD Black SN750 250GB M.2 NVMe

Western Digital

SSD Black SN750 250GB M.2 NVMe

1.750.000 ₫

Mới

Western Digital SSD Black SN750 500GB M.2 NVMe

Western Digital

SSD Black SN750 500GB M.2 NVMe

2.850.000 ₫

Mới

Xem thêm