Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

HDD / SSD

Adata SX8100 256GB M.2 PCIe

Adata

SX8100 256GB M.2 PCIe

1.300.000 ₫

Mới

Adata SX8100 512GB M.2 PCIe

Adata

SX8100 512GB M.2 PCIe

2.100.000 ₫

Mới

Adata SU650 240GB Sata 3

Adata

SU650 240GB Sata 3

900.000 ₫

Mới

Adata SU650 480GB Sata 3

Adata

SU650 480GB Sata 3

1.500.000 ₫

Mới

Adata SU650 960GB Sata 3

Adata

SU650 960GB Sata 3

3.300.000 ₫

Mới

Gigabyte AORUS Gen4 7000s SSD 1TB

Gigabyte

AORUS Gen4 7000s SSD 1TB

6.150.000 ₫

Mới

Gigabyte AORUS Gen4 7000s SSD 2TB

Gigabyte

AORUS Gen4 7000s SSD 2TB

11.650.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 1TB 5400RPM (Laptop)

Seagate

HDD Barracuda 1TB 5400RPM (Laptop)

1.250.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 1TB 7200RPM

Seagate

HDD Barracuda 1TB 7200RPM

950.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 2TB 7200RPM

Seagate

HDD Barracuda 2TB 7200RPM

1.550.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 3TB 5400RPM

Seagate

HDD Barracuda 3TB 5400RPM

2.350.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 4TB 5400RPM

Seagate

HDD Barracuda 4TB 5400RPM

2.650.000 ₫

Mới

Xem thêm