Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

HDD / SSD

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 250GB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 250GB (2019)

2.250.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB (2019)

3.600.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 1TB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 1TB (2019)

6.000.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB (2019)

Samsung

SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB (2019)

13.500.000 ₫

Mới

Western Digital Scorpio Blue 500GB HDD Laptop

Western Digital

Scorpio Blue 500GB HDD Laptop

1.000.000 ₫

Mới

Western Digital Scorpio Blue 1TB HDD Laptop

Western Digital

Scorpio Blue 1TB HDD Laptop

1.300.000 ₫

Mới

Gigabyte Aorus RGB M.2 NVMe SSD 512GB

Gigabyte

Aorus RGB M.2 NVMe SSD 512GB

3.150.000 ₫

Mới

Gigabyte Aorus RGB M.2 NVMe SSD 256GB

Gigabyte

Aorus RGB M.2 NVMe SSD 256GB

1.990.000 ₫

Mới

Western Digital SSD Blue 3D NAND 250GB Sata 2.5

Western Digital

SSD Blue 3D NAND 250GB Sata 2.5

1.500.000 ₫

Mới

Western Digital SSD Blue 3D NAND 500GB Sata 2.5

Western Digital

SSD Blue 3D NAND 500GB Sata 2.5

2.500.000 ₫

Mới

Intel Optane SSD 16GB

Intel

Optane SSD 16GB

1.250.000 ₫
Intel Optane SSD 32GB

Intel

Optane SSD 32GB

2.100.000 ₫
Xem thêm