Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

HDD / SSD

Seagate HDD Barracuda 1TB 5400RPM (Laptop)

Seagate

HDD Barracuda 1TB 5400RPM (Laptop)

1.250.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 1TB 7200RPM

Seagate

HDD Barracuda 1TB 7200RPM

950.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 2TB 7200RPM

Seagate

HDD Barracuda 2TB 7200RPM

1.550.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 3TB 5400RPM

Seagate

HDD Barracuda 3TB 5400RPM

2.350.000 ₫

Mới

Seagate HDD Barracuda 4TB 5400RPM

Seagate

HDD Barracuda 4TB 5400RPM

2.650.000 ₫

Mới

Klevv CRAS C700 RGB 240GB M2 NVME Gen3x4

Klevv

CRAS C700 RGB 240GB M2 NVME Gen3x4

1.290.000 ₫

Mới

Klevv CRAS C700 RGB 480GB M2 NVME Gen3x4

Klevv

CRAS C700 RGB 480GB M2 NVME Gen3x4

1.990.000 ₫

Mới

Klevv CRAS C700 RGB 960GB M2 NVME Gen3x4

Klevv

CRAS C700 RGB 960GB M2 NVME Gen3x4

3.490.000 ₫

Mới

Klevv C710 256GB M2 NVME Gen3x4

Klevv

C710 256GB M2 NVME Gen3x4

1.050.000 ₫

Mới

Klevv CRAS C710 512GB M2 NVME Gen3x4

Klevv

CRAS C710 512GB M2 NVME Gen3x4

1.650.000 ₫

Mới

Klevv CRAS C710 1TB M2 NVME Gen3x4

Klevv

CRAS C710 1TB M2 NVME Gen3x4

3.050.000 ₫

Mới

Gigabyte Aorus RGB M.2 NVMe SSD 256GB

Gigabyte

Aorus RGB M.2 NVMe SSD 256GB

1.650.000 ₫

Mới

Xem thêm