Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Custom Gaming PC

Gigabyte Brix BRi3H-8130

Gigabyte

Brix BRi3H-8130

8.700.000 ₫

Mới

AZ Custom PC Coffeelake G (G5400 - GTX 1650 )

AZ Custom PC

Coffeelake G (G5400 - GTX 1650 )

12.100.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J (I3 9100F - GTX 1650)

AZ Custom PC

Coffeelake J (I3 9100F - GTX 1650)

13.135.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 9400F - GTX 1650)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 9400F - GTX 1650)

16.100.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 9400F - RTX 2060 Gaming Pro OC)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 9400F - GTX 2060)

21.350.000 ₫

Khuyến mãi

Azaudio Custom PC CoffeLake J i5 ( I5/9400F - RTX 2070)

AZ Custom PC

CoffeLake J i5 ( I5/9400F - RTX 2070 )

26.300.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake Royal I5 (I5 9400F - RTX 2070)

AZ Custom PC

Coffeelake Royal I5 (I5 9400F - RTX 2070)

42.400.000 ₫

Mới

Azaudio Custom PC Coffeelake Legend Custom ( I5/9600K - RTX 2070)

AZ Custom PC

Coffelake Legend Custom ( I5/9600K - RTX 2060 )

34.350.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7 9700K - RTX 2060 )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/9700K - RTX 2060 )

37.600.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7 9700K - RTX 2070 )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/9700K - RTX 2070 )

47.510.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC X Monster

AZ Custom PC

X Monster

66.320.000 ₫

Khuyến mãi

AZ CUSTOM PC X Hunter

AZ Custom PC

X Hunter

72.420.000 ₫

Khuyến mãi

Xem thêm