Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Custom Gaming PC

AZ Custom PC Coffeelake G (G5400 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake G (G5400 - GTX 1050Ti)

11.875.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J (I3 8100 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake J (I3 8100 - GTX 1050Ti)

13.225.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 9400F - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 9400F - GTX 1050Ti)

16.505.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 9400F - RTX 2060 Gaming Pro OC)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 9400F - GTX 2060)

21.980.000 ₫

Khuyến mãi

Azaudio Custom PC CoffeLake J i5 ( I5/9400F - RTX 2070)

AZ Custom PC

CoffeLake J i5 ( I5/9400F - RTX 2070 )

26.840.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake Royal I5 (I5 9400F - RTX 2070)

AZ Custom PC

Coffeelake Royal I5 (I5 9400F - RTX 2070)

42.750.000 ₫

Mới

Azaudio Custom PC Coffeelake Legend Custom ( I5/9600K - RTX 2070)

AZ Custom PC

Coffelake Legend Custom ( I5/9600K - RTX 2060 )

34.350.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7 9700K - RTX 2060 )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/9700K - RTX 2060 )

37.600.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7 9700K - RTX 2070 )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/9700K - RTX 2070 )

47.510.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC X Monster

AZ Custom PC

X Monster

66.320.000 ₫

Khuyến mãi

AZ CUSTOM PC X Hunter

AZ Custom PC

X Hunter

72.420.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Emperor Core X

AZ Custom PC

Emperor Core X

142.470.000 ₫

Khuyến mãi