Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

Intel Core™ i9-10980XE Extreme Edition Processor

Intel

Core™ i9-10980XE Extreme Edition Processor

29.490.000 ₫

Mới