Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

AMD Ryzen 5 7600X (5.3 GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 5 7600X (5.3 GHz, 6 Nhân, 12 Luồng, AM5)

8.190.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 7 7700X (5.4 GHz, 8 Nhân, 16 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 7 7700X (5.4 GHz, 8 Nhân, 16 Luồng, AM5)

10.890.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 9 7900X (5.6 GHz, 12 Nhân, 24 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 9 7900X (5.6 GHz, 12 Nhân, 24 Luồng, AM5)

14.590.000 ₫

Mới

AMD Ryzen 9 7950X (5.7 GHz, 16 Nhân, 32 Luồng, AM5)

AMD

Ryzen 9 7950X (5.7 GHz, 16 Nhân, 32 Luồng, AM5)

18.590.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-12700F Processor (25M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i7-12700F Processor (25M, up to 4.90 GHz)

8.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-12700 Processor (25M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i7-12700 Processor (25M, up to 4.90 GHz)

9.590.000 ₫

Mới

Intel Core™ i3-12100 Processor (12M, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i3-12100 Processor (12M, up to 4.30 GHz)

3.490.000 ₫

Mới

Intel Core™ i3-12100F Processor (12M, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i3-12100F Processor (12M, up to 4.30 GHz)

2.890.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-12400 Processor (18M, up to 4.40 GHz)

Intel

Core™ i5-12400 Processor (18M, up to 4.40 GHz)

5.390.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-12400F Processor (18M, up to 4.40 GHz)

Intel

Core™ i5-12400F Processor (18M, up to 4.40 GHz)

4.890.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-12900K Processor (30M, up to 5.20 GHz)

Intel

Core™ i9-12900K Processor (30M, up to 5.20 GHz)

13.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-12600K Processor (20M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i5-12600K Processor (20M, up to 4.90 GHz)

7.690.000 ₫

Mới

Xem thêm