Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

Intel ® Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

Intel

Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

3.000.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

Intel

Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

4.600.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i5-9600K Processor (9M Cache, up to 4.60 GHz)

Intel

Intel ® Core™ i5-9600K Processor (9M Cache, up to 4.60 GHz)

6.800.000 ₫

Mới

Intel ® Core™i7-9700K Processor (12 MB Cache up to 4.90 GHz)

Intel

Core™i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz)

10.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5 GHz)

Intel

Core™ i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5 GHz)

14.500.000 ₫

Mới

Intel® Pentium® Gold G5400 Processor (4M Cache, 3.70 GHz)

Intel

Pentium® Processor G5400 Gold (4M Cache, 3.70 GHz)

2.000.000 ₫

Mới

CPU Intel Core i7-8700 Processor

Intel

Intel ® Core™ i7-8700 Processor

8.800.000 ₫
Intel Core™ i7-7800X X-series Processor (8.25M Cache, up to 4.00 GHz)

Intel

Core™ i7-7800X X-series Processor (8.25M Cache, up to 4.00 GHz)

10.900.000 ₫
Intel Core i7-7820X X-series Processor (11M Cache, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i7-7820X X-series Processor (11M Cache, up to 4.30 GHz)

17.000.000 ₫
Intel Core™ i9-7900X X-series Processor (13.75M Cache, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i9-7900X X-series Processor (13.75M Cache, up to 4.30 GHz)

27.000.000 ₫
Intel Core™ i9-7980XE Extreme Edition Processor (24.75M Cache, up to 4.20 GHz)

Intel

Core™ i9-7980XE Extreme Edition Processor (24.75M Cache, up to 4.20 GHz)

52.000.000 ₫

Mới