Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

Intel Core™ i9-12900K Processor (30M, up to 5.20 GHz)

Intel

Core™ i9-12900K Processor (30M, up to 5.20 GHz)

18.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-12600K Processor (20M, up to 4.90 GHz)

Intel

Core™ i5-12600K Processor (20M, up to 4.90 GHz)

9.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-12700K Processor (25M, up to 5.00 GHz)

Intel

Core™ i7-12700K Processor (25M, up to 5.00 GHz)

12.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-12700KF Processor (25M, up to 5.00 GHz)

Intel

Core™ i7-12700KF Processor (25M, up to 5.00 GHz)

11.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-12900KF Processor (30M, up to 5.20 GHz)

Intel

Core™ i9-12900KF Processor (30M, up to 5.20 GHz)

17.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i3-10105F Processor

Intel

Core™ i3-10105F Processor

2.490.000 ₫
11 %

Mới

Intel Core™ i3-10105 Processor

Intel

Core™ i3-10105 Processor

4.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-11400F Processor

Intel

Core™ i5-11400F Processor

5.350.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-11400 Processor

Intel

Core™ i5-11400 Processor

5.350.000 ₫
10 %

Mới

Intel Core™ i5-11600K Processor

Intel

Core™ i5-11600K Processor

7.850.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-11700F Processor

Intel

Core™ i7-11700F Processor

9.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-11700 Processor

Intel

Core™ i7-11700 Processor

10.000.000 ₫

Mới

Xem thêm