Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

AMD RYZEN 5 5600X

AMD

RYZEN 5 5600X

7.900.000 ₫

Mới

AMD RYZEN 7 5800X

AMD

RYZEN 7 5800X

11.600.000 ₫

Mới

AMD RYZEN 9 5900X

AMD

RYZEN 9 5900X

14.300.000 ₫

Mới

AMD RYZEN 9 5950X

AMD

RYZEN 9 5950X

20.900.000 ₫

Mới

Intel Core™ i3-10100F Processor (6M Cache, up to 4.30GHz )

Intel

Core™ i3-10100F Processor (6M Cache, up to 4.30GHz

2.350.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-10900KA Processor (20M Cache, up to 5.30 GHz)

Intel

Core™ i9-10900KA Processor (20M, up to 5.30 GHz)

13.600.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-10850KA Processor (20M Cache, up to 5.20 GHz)

Intel

Core™ i9-10850KA Processor (20M Cache, up to

12.800.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-10400F Processor (20M Cache, up to 4.30Ghz )

Intel

Core™ i5-10400F Processor (20M Cache, up to 4.30G

4.350.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-10900F Processor (20M Cache, up to 5.20 Ghz )

Intel

Core™ i9-10900F Processor (20M Cache, up to 5.20 G

11.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i3-10100 Processor (6M Cache, up to 4.30GHz )

Intel

Core™ i3-10100 Processor (6M Cache,up to 4.30GHz )

3.000.000 ₫

Khuyến mãi

Intel ® Core™ i5-10400 Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz)

Intel

Core™ i5-10400 Processor (12M Cache,up to 4.30GHz)

4.790.000 ₫

Khuyến mãi

Intel Core™ i5-10500 Processor (12M Cache,up to 4.50 GHz

Intel

Core™ i5-10500 Processor (12M Cache,up to 4.50 GHz

5.400.000 ₫

Khuyến mãi

Xem thêm