Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

Intel Core™ i3-10105F Processor

Intel

Core™ i3-10105F Processor

3.250.000 ₫

Mới

Intel Core™ i3-10105 Processor

Intel

Core™ i3-10105 Processor

4.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-11400F Processor

Intel

Core™ i5-11400F Processor

5.350.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-11400 Processor

Intel

Core™ i5-11400 Processor

5.950.000 ₫

Mới

Intel Core™ i5-11600K Processor

Intel

Core™ i5-11600K Processor

7.850.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-11700F Processor

Intel

Core™ i7-11700F Processor

9.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-11700 Processor

Intel

Core™ i7-11700 Processor

10.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-11700KF Processor

Intel

Core™ i7-11700KF Processor

11.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i7-11700K Processor

Intel

Core™ i7-11700K Processor

12.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-11900F Processor

Intel

Core™ i9-11900F Processor

13.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-11900 Processor

Intel

Core™ i9-11900 Processor

13.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-11900KF Processor

Intel

Core™ i9-11900KF Processor

16.000.000 ₫

Mới

Xem thêm