Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

CPU

Intel Core™ i9-10900X Processor (19.25M Cache,3.70 GHz)

Intel

Core™ i9-10900X Processor (19.25M Cache,3.70 GHz)

18.590.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9900X Processor(19.25M, up to 4.50 GHz)

14.500.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

Intel

Core™ i9-9940X Processor (19,25M, up to 4.50 GHz)

22.000.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

Intel

Core™ i9-9980XE Processor (24,75M, up to 4.5GHz)

28.000.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

Intel

Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, up to 4.2 GHz)

2.190.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

Intel

Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

4.090.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

Intel

Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz)

5.200.000 ₫

Mới

Intel ® Core™ i5-9600K Processor (9M Cache, up to 4.60 GHz)

Intel

Intel ® Core™ i5-9600K Processor (9M Cache, up to 4.60 GHz)

6.400.000 ₫

Mới

Intel ® Core™i7-9700K Processor (12 MB Cache up to 4.90 GHz)

Intel

Core™i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz)

10.990.000 ₫

Mới

Intel Core™ i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5 GHz)

Intel

Core™ i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5 GHz)

13.890.000 ₫

Mới

Intel® Pentium® Gold G5400 Processor (4M Cache, 3.70 GHz)

Intel

Pentium® Processor G5400 Gold (4M Cache, 3.70 GHz)

2.000.000 ₫

Mới