Hotline

1800-6974

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Custom Gaming PC

AZ Custom PC Coffeelake G (G5400 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake G (G5400 - GTX 1050Ti)

12.775.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J (I3 8100 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake J (I3 8100 - GTX 1050Ti)

14.125.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1050Ti)

16.375.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1060)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1060)

23.570.000 ₫

Khuyến mãi

Azaudio Custom PC CoffeLake J i5 ( I5 8400 - GTX 1070Ti)

AZ Custom PC

CoffeLake J i5 ( I5/8400 - GTX 1070Ti Mini 8GB )

30.370.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC CoffeLake J i5 ( I5/8400 - GTX 2070)

AZ Custom PC

CoffeLake J i5 ( I5/8400 - GTX 2070)

34.830.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2070 8GB )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2070 8GB )

49.540.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2080 8GB )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2080 8GB )

56.500.000 ₫

Khuyến mãi

AZ CUSTOM PC Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2080Ti 11GB )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2080Ti 11GB )

68.130.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC X Monster

AZ Custom PC

X Monster

73.550.000 ₫

Khuyến mãi

AZ CUSTOM PC X Hunter

AZ Custom PC

X Hunter

79.650.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Emperor Core X

AZ Custom PC

Emperor Core X

144.790.000 ₫

Khuyến mãi