Hotline

028-3929-0990

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Máy Tính

Azaudio Custom PC CoffeLake J i5 ( I5 8400 - GTX 1070Ti Mini 8GB )

AZ Custom PC

CoffeLake J i5 ( I5/8400 - GTX 1070Ti Mini 8GB )

28.170.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake G (G5400 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake G (G5400 - GTX 1050Ti)

12.775.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J (I3 8100 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake J (I3 8100 - GTX 1050Ti)

14.225.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1050Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1050Ti)

19.230.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1060)

AZ Custom PC

Coffeelake J I5 (I5 8400 - GTX 1060)

22.170.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2080 8GB )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/8700 - RTX 2080 8GB )

58.580.000 ₫

Khuyến mãi

AZ CUSTOM PC Coffeelake F i7 ( I7/8700k - RTX 2080Ti 11GB )

AZ Custom PC

Coffeelake F i7 ( I7/8700k - RTX 2080Ti 11GB )

71.970.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Coffeelake F I7 (I7 8700 - GTX 1070Ti)

AZ Custom PC

Coffeelake F I7 (I7 8700 - GTX 1070Ti)

43.220.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC X Monster

AZ Custom PC

X Monster

76.840.000 ₫

Khuyến mãi

AZ CUSTOM PC X Hunter

AZ Custom PC

X Hunter

82.940.000 ₫

Khuyến mãi

AZ Custom PC Emperor Core X

AZ Custom PC

Emperor Core X

149.080.000 ₫

Khuyến mãi