Hotline

028-3929-0990

Hệ thống
cửa hàng
Giỏ hàng 0
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Lọc sản phẩm
Danh mục sản phẩm

HDD / SSD

Western Digital SSD 240GB Green M.2

Western Digital

SSD Green 240GB M.2

1.200.000 ₫
Samsung SSD 970 Evo M.2 NMVe 500GB

Samsung

970 Evo M.2 NMVe 500GB

4.000.000 ₫

Mới

Western Digital SSD 120GB Green Sata 2.5

Western Digital

SSD Green 120GB Sata 2.5

800.000 ₫
Western Digital SSD 240GB Green Sata 2.5

Western Digital

SSD Green 240GB Sata 2.5

1.200.000 ₫
Western Digital SSD 120GB Green M.2

Western Digital

SSD Green 120GB M.2

800.000 ₫
Western Digital SSD Black 256GB M.2 NVMe

Western Digital

SSD Black 256GB M.2 NVMe

3.100.000 ₫
Samsung SSD 970 Evo M.2 NMVe 250GB

Samsung

970 Evo M.2 NMVe 250GB

2.500.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo M.2 NMVe 1TB

Samsung

970 Evo M.2 NMVe 1TB

9.000.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Evo M.2 NMVe 2TB

Samsung

970 Evo M.2 NMVe 2TB

17.000.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Pro M2 512GB

Samsung

970 Pro M2 512GB

6.000.000 ₫

Mới

Samsung SSD 970 Pro M.2 1TB

Samsung

970 Pro M.2 1TB

12.000.000 ₫

Mới

Xem thêm