Hotline 028-3929-0990
  • Tiếng Việt
  • English

[ Hướng dẫn ] Khắc phục lỗi không vào được Windows

Tình trạng khởi động không vào được thì sẽ có 2 trường hợp:

1.       Chưa bị thoát khỏi win

-          Nhấn giữ Shift trước rồi khởi động lại máy, vẫn tiếp tục giữ Shift

-          Vào đến Advance Boot Options chọn tiếp Troubleshoot


-          Chọn Advanced Option


-          Chọn Startup Setting > chọn Restart


-          Nhấn phím 4 khi máy restart để vào Safe Mode

-          Vào được Windows ở chế độ Safe Mode, vào tiếp thư mục C:\windows\system32\drivers để xóa file gaprotect.sys

-          Khởi động lại máy


2.       Bị thoát windows, restart máy

-          Vào Recovery rồi chọn vào Advance Repair Options

-          Vào đến Advance Boot Options chọn tiếp Troubleshoot

-          Chọn Advanced Option

-          Chọn Startup Setting > chọn Restart

-          Nhấn phím 4 khi máy restart để vào Safe Mode

-          Vào được Windows ở chế độ Safe Mode, vào tiếp thư mục C:\windows\system32\drivers để xóa file gaprotect.sys

-          Khởi động lại máy

Áp dụng được cho cả PC và laptop